NULK.cz - Tisková sestava

Podrobné vyhledávání Pátek, 7. srpna 2020, svátek má Lada
Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury
Kontaktní informace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
Strážnice
696 62
Telefon: +420 518 306 611
Fax: +420 518 306 615
Email: info@nulk.cz
E-shop

Publikační činnost

Kategorie:
 
A 01

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY I.

Na CD je přepis nahrávek z let 1968 až 1974. Strážnice 2001, cena CD je 240,-Kč + poštovné
Cena: 240,00 Kč / ks
A 02

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY II.

Na CD je přepis nahrávek z let 1975 až 1978. (Strážnice 2002, cena CD je 240,-Kč + poštovné)
Cena: 240,00 Kč / ks
A 03

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY III.

Na CD je přepis nahrávek z let 1979, 1980, 1981. (Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč + poštovné)
Cena: 240,00 Kč / ks
A 04

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY IV.

Na CD je přepis nahrávek z let 1982 - 1986. (Strážnice 2002, cena CD je 240,-Kč + poštovné)
Cena: 240,00 Kč / ks
A05

Živá píseň Strážnice

NÚLK
Výběr z festivalových pořadů z let 2000 - 2014. Vydáno u příležitosti 70. výročí existence MFF Strážnice.
Cena: 250,00 Kč / ks
P 02

OD FOLKLORU K FOLKLORISMU

Alena Vondrušková
– Slovník folklorního hnutí v Čechách Druhý díl obsahuje hesla, podávající informace o osobnostech, souborech, muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu v Čechách. - 171s.
Cena: 250,00 Kč / ks
P 03

LIDOVÁ KULTURA NA MORAVĚ

Josef Jančář a kol.
Publikace byla vydána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně jako 10. svazek Nové řady Vlastivědy moravské. Podává komplexní přehled o kultuře a způsobu života zemědělských vesnic na Moravě od 19. století do současnosti. Shrnuje poznatky o národopisných regionech Moravy, o zaměstnání a obživě obyvatel, bydlení, krojích, o duchovním životě a sociálních podmínkách i o folklorních projevech. - 373s.
Cena: 360,00 Kč / ks
P 08

GUBERNIÁLNÍ SBÍRKA

Karel Vetterl - Olga Hrabalová
Sbírka lidových písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. Po 175 letech vyšla sbírka, která zahrnuje 331 písní s texty a notami, odborný komentář a mapu Moravy z roku 1790. Kniha vyšla jako příspěvek k oslavám 100. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské. - 488s.
Cena: 200,00 Kč / ks
Pb 01

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Richard Jeřábek (30 stran)

Jako samostatnou přílohu Národopisné revue vydává ÚLK osobní bibliografie českých národopisců.
Cena: 8,00 Kč / ks
Pb 03

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Josef Jančář (20 stran)

jako samostatnou přílohu Národopisné revue vydává ÚLK osobní bibliografie českých národopisců.
Cena: 15,00 Kč / ks
Pb 05

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Josef Tomeš (24 stran)

jako samostatnou přílohu Národopisné revue vydává ÚLK osobní bibliografie českých národopisců.
Cena: 10,00 Kč / ks
Pb 06

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Miroslava Ludvíková (20 stran)

jako samostatnou přílohu Národopisné revue vydává ÚLK osobní bibliografie českých národopisců.
Cena: 15,00 Kč / ks
Pb 07

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Jaroslav Kramařík

V prodeji jako příloha NR VIII.roč. č.4/1998
Cena: 55,00 Kč / ks
Pb 08

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Josef Vařeka

V prodeji jako příloha NR IX. roč. č.1/1999
Cena: 55,00 Kč / ks
Pb 09

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Drahomíra Stránská

V prodeji jako příloha NR VIII.roč. č.3/1999
Cena: 55,00 Kč / ks
Pb10

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Mgr. Šimša, Mgr. Kalábová a kolektiv
Publikace vydaná k 25. výročí otevření strážnického skanzenu. Obsahuje historické popisy jednotlivých objektů, kopie archivních pramenů, soubory map, kresebnou dokumentaci i výsledky etnografického materiálu. - 282s.
Cena: 150,00 Kč / ks
Pb11

Malý etnologický slovník

NÚLK
Malý etnologický slovník je určen nejen badatelské, ale i širší veřejnosti. Vybrané termíny jsou řazeny abecedně a vztahují se především k etnologii, kulturní a sociální antropologii a jejich subdisciplínám. Podněty k jeho přípravě byly vysloveny na konferenci Etnologie – současnost a terminologické otazníky, konané ve Strážnici. Referáty z této konference byly publikovány ve stejnojmenném sborníku (2008). Pracovníci Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vypracovali předběžný seznam termínů, navrhli harmonogram jejich zpracování a heslář rozeslali k posouzení badatelům na vysokoškolských i akademických pracovištích. - 115s.
Cena: 230,00 Kč / ks
Pb113

Hliněné stavitelství na Moravě

Martin Novotný
Předkládaná publikace je výsledkem několikaleté výzkumné činnosti v oblasti střední a jižní Moravy. Zaměřena je na problematiku tradičního stavitelství jako důležité součásti hmotné lidové kultury. Podrobně je v textu analyzována jen jedna z jeho četných podoblastí – používaný stavební materiál a z něho vycházející způsoby řešení konstrukce stěn s důrazem na hliněné stavitelství. Snažili jsme se vysledovat starší vrstvu hliněných staveb na Moravě a dát ji do širších souvislostí s obdobnými archaickými kulturními prvky, uplatňovanými v některých lokalitách v oblasti panonského typu hliněného domu ještě do nedávné minulosti.
Cena: 180,00 Kč / ks
Pb114

Lidový oděv na Moravě

Martin Šimša
Průvodce k výstavě Lidový oděv na Moravě.
Cena: 110,00 Kč / ks
Pb115

Lidový oděv na Moravě - katalog k výstavě

Martin Šimša
Katalog k výstavě Lidový oděv na Moravě.
Cena: 180,00 Kč / ks
Pb116

Tradiční tkalcovství na Horňácku

Hrbáčová Petra
Publikace popisuje historii tkalcovského řemesla na Horňácku a jeho uplatnění v rámci zdejší lidové kultury. Kniha se zabývá hlavně zpracováním textilních vláken rostlinného původu a produkty z nich vyrobených. Součástí publikace je DVD s dokumentací přípravy osnovy a stavu ke tkaní.
Cena: 200,00 Kč / ks
Pb12

Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I.

Alena Křížová, Martin Šimša
Ikonografické prameny do roku 1850. Obrazové prameny ze 17, 18. a první poloviny 19. století jako zdroj k poznání historické podoby lidového oděvu. - 255s.
Cena: 320,00 Kč / ks
Pnr 01

NÁRODOPISNÁ REVUE 1/2001

Roč. XI. č.1/2001 Jediný časopis v ČR, věnovaný otázkám soudobého folklorismu. Populárně vědecký časopis přináší články z různých oblastí péče o tradiční lidovou kulturu jako součást národního kulturního dědictví. Cena celého ročníku 220,- Kč + poštovné. STARŠÍ ROČNÍKY NÁRODOPISNÉ REVUE LZE OBJEDNAT SAMOSTATNOU OBJEDNÁVKOU. tel. 51830620; e-mail:eva.koudelova@nulk.cz
Cena: 45,00 Kč / ks
Pnr 02

NÁRODOPISNÁ REVUE 2/2001

Roč. XI. č.2/2001
Cena: 45,00 Kč / ks
Pnr 03

NÁRODOPISNÁ REVUE 3/2001

Roč. XI. č.3/2001 Součástí tohoto čísla je Bibliografie Národopisná revue 1990-2000
Cena: 65,00 Kč / ks
Pnr 04

NÁRODOPISNÁ REVUE 4/2001

Roč. XI. č.4/2001 Součástí tohoto čísla je Osobní bibliografie Hannah Laudové
Cena: 65,00 Kč / ks
Pnr 05

NÁRODOPISNÁ REVUE 1/2002

Roč. XII č.1/2002
Cena: 45,00 Kč / ks
Pnr 06

NÁRODOPISNÁ REVUE 2/2002

Roč. XII. č.2/2002
Cena: 45,00 Kč / ks
Pnr 07

NÁRODOPISNÁ REVUE 3/2002

Roč. XII. 3/2002
Cena: 45,00 Kč / ks
Pnr 08

NÁRODOPISNÁ REVUE 4/2002

Roč. XII. č.4/2002 Součástí tohoto čísla je Osobní bibliografie Jaroslava Markla
Cena: 65,00 Kč / ks
Pnr 09

NÁRODOPISNÁ REVUE 1/2003

Roč. XIII. č.1/2003
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 10

NÁRODOPISNÁ REVUE 2/2003

Roč. XIII. č.2/2003
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 11

NÁRODOPISNÁ REVUE 3/2003

Roč. XIII. č.3/2003 Součástí tohoto čísla je příloha bibliografie Národopisných aktualit (1964-1990)
Cena: 80,00 Kč / ks
Pnr 12

NÁRODOPISNÁ REVUE 4/2003

Roč. XIII. č.4/2003
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 13

NÁRODOPISNÁ REVUE 1/2004

Roč. XIV. č.1/2004
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 14

NÁRODOPISNÁ REVUE 2/2004

Roč. XIV. č.2/2004 Součástí tohoto čísla je příloha Osobní bibliografie Karla Dvořáka
Cena: 90,00 Kč / ks
Pnr 15

NÁRODOPISNÁ REVUE 3/2004

Roč. XIV. č.3/2004
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 16

NÁRODOPISNÁ REVUE 4/2004

Roč. XIV. č.4/2004
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 17

NÁRODOPISNÁ REVUE 1/2005

Roč. XV. č.1/2005
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 18

NÁRODOPISNÁ REVUE 2/2005

Roč.XV. č.2/2005
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 19

NÁRODOPISNÁ REVUE 3/2005

Roč.XV. č.3/2005
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 20

NÁRODOPISNÁ REVUE 4/2005

Roč. XV. č.4/2005 Součástí tohoto čísla je příloha Osobní bibliografie Antonína Sadke
Cena: 90,00 Kč / ks
Pnr 21

NÁRODOPISNÁ REVUE 1/2006

Národopisná revue 1/2006 - Masopustní obyčeje
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 22

NÁRODOPISNÁ REVUE 2/2006

Národopisná revue 2/2006 – Hudební folklor (lidová píseň)
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr 23

NÁRODOPISNÁ REVUE 3/2006

Národopisná revue 3/2006 - Spolky, spolkový život a sdružování obyvatel
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr24

NÁRODOPISNÁ REVUE 4/2006

Národopisná revue 4/2006 - Hračka a hraní. Součástí čísla je bibliografie - Jiří Polívka
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr25

Národopisná revue 1/2007

Národopisná revue 1/2007 Dramatický projev v lidové tradici
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr26

Národopisná revue 2/2007

Národopisná revue 2/2007 - Rukodělná výroba v současnosti
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr27

Národopisná revue 3/2007

Richard Jeřábek - Číslo je věnováno významné osobnosti české a evropské etnologie, univerzitnímu profesoru Richardu Jeřábkovi (1931 – 2006)
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr28

Národopisná revue 4/2007

Národopisná revue 4/2007 – Funkce a proces komunikace. Součástí čísla je bibliografie - Dagmar Klímová
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr29

Národopisná revue 1/2008

Migrace a etnická problematika
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr30

Národopisná revue 2/2008

Lidový oděv
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr31

Národopisná revue 3/2008

Ústředí umělecké lidové tvorby
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr32

Národopisná revue 4/2008

Folklorismus ve druhé polovině 20. století a jeho kontexty. Bibliografická příloha č. 22 - Iva Heroldová
Cena: 90,00 Kč / ks
Pnr33

Národopisná revue 1/2009

My a ti druzí
Cena: 60,00 Kč / ks
Pnr34

Národopisná revue 2/2009

Sociální kultura
Cena: 60,00 Kč / ks
Pnr35

Národopisná revue 3/2009

Kulinářství jako identifikační faktor
Cena: 60,00 Kč / ks
Pnr36

Národopisná revue 4/2009

Folkloristika a transdisciplinarita + Bibliografická příloha č. 23 - Vladimír Scheufler
Cena: 110,00 Kč / ks
Pnr37

Národopisná revue 1/2010

Národpisná revue 1/2010
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr38

Národopisná revue 2/2010

Národopisná revue 2/2010
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr39

Národopisná revue 3/2010

Národopisná revue 3/2010
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr40

Národopisná revue 4/2010

Národopisná revue 4/2010; součástí čísla je i bibliografická příloha - Vladimír Karbusický.
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr41

Bibliografická příloha NR č. 24

Bibliografická příloha Národpisné revue č. 24. Vladimír Karbusický - prodejné pouze s Národopisnou revue 4/2010
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr42

NR 1/2011

Národopisná revue 1/2011
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr43

NR 2/2011

Národopisná revue 2/2011
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr44

NR 3/2011

Národopisná revue 2/2011
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr45

NR 4/2011

Národopisná revue 2/2011
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr46

Bibliografická příloha NR

Bibliografická příloha k NR 4/2011 - Bibliografie Národopisné revue (2001 - 2010)
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr47

Národopisná revue 1/2012

Národopisná revue 1/2012
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr48

Národopisná revue 2/2012

NÚLK
Národopisná revue 2/2012
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr49

Národopisná revue 3/2012

NÚLK
Národopisná revue 3/2012
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr50

Národopisná revue 4/2012

NÚLK
Národopisná revue 4/2012
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr51

Bibliografická příloha NR

NÚLK
Bibliografická příloha Národopisné revue č. 26, Čeněk Zíbrt (1864 - 1932)
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr52

1/2013

NÚLK
Národopisná revue 1/ 2013
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr53

NR 2/2013

NÚLK
Národopisná revue 2/2013
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr54

NR 3/2013

NÚLK
Národopisná revue 3/2013
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr55

NR 4/2013

NÚLK
Národopisná revue 4/2013
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr56

NR 5/2013

NÚLK
Národopisná revue 5/2013 - verze v AJ
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr57

Bibliografická příloha k NR 3/2013

NÚLK
Jaroslav Štika - Bibliografická příloha č. 27 - prodejná pouze k NR 3/2013
Cena: 50,00 Kč / ks
Pnr58

NR 1/2014

NÚLK
Národopisná revue 1/2014
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr59

NR 2/2014

NÚLK
Národopisná revue 2/2014
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr60

NR 3/2014

NÚLK
Národopisná revue 3/2014
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr61

NR 4/2014

NÚLK
Národopisná revue 4/2014
Cena: 70,00 Kč / ks
Pnr62

Bibliografická příloha k NR 3/2014

NÚLK
Bohuslav Beneš - Bibliografická příloha č. 28 prodejná pouze s NR 3/2014
Cena: 50,00 Kč / ks
Vr 10

I. LIDOVÁ KERAMIKA 1.část

1 hod. 4 min. (VHS, DVD) (glazovaná hrnčina, zakuřovaná hrnčina, majolika) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 11

I. LIDOVÁ KERAMIKA - 2.část

54 min. (VHS, DVD) (výroba kamnových kachlů, stavba kachlových kamen)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 12

I. LIDOVÁ KERAMIKA - 3.část

1 hod.12 min.(VHS, DVD) (Přeměna keramické tradice - lidová fajans, formy na pečivo)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 20

II. PLETIVA 1.část

1 hod. 33 min. (VHS, DVD) (pletení ze slámy, z orobince, z proutí a loubků) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 21

II. PLETIVA - 2. část

1 hod. 33 min. (VHS, DVD) (ozdoby ze slámy, pletení z pedigu a loubků) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 30

III.ZPRACOVÁNÍ DŘEVA - 1. ČÁST

1. část - 1 hod. 36 min. (DVD) (dlabání nádob, bednářské práce, výroba šindelů, hotovení štípaných holubiček) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 31

III.ZPRACOVÁNÍ DŘEVA - 2.ČÁST

2. část - 51 min. (VHS, DVD) (zdobení dřeva kovem, vylévání kovem, skašovské a šumavské hračky (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 32

Práce ze dřeva III. 3. část

Výroba hospodářského nářadí - vidle, hrábě, kosisko, lopata, vějajčka. DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 33

Práce ze dřeva III. 4. část

Výroba dřevěného vozu. DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 40

IV.TEXTILNÍ TECHNIKY - 1.ČÁST

1. část - 1 hod. 33 min. (VHS, DVD) (vázání rukavic na modle, tkaní na destičce, tkaní na karetkách, tkaní na rámu, tkaní na ručním stavu) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 41

IV.TEXTILNÍ TECHNIKY - 2.ČÁST

2. část - 1 hod. 2 min. (VHS, DVD) vyvazovaná batika, vosková batika, modrotisk, počítaná výšivka, malovaná výšivka, bílé vyšívání (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 42

IV.TEXTILNÍ TECHNIKY - 3.ČÁST

délka 1 hod. 19 min. (VHS, DVD) (tkanicová krajka, pásková krajka, dírková krajka, kovová krajka, vláčková krajka, valencienská krajka)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 43

IV.TEXTILNÍ TECHNIKY - 4.část

1 hod 43 min.(VHS, DVD) (bílá výšivka, výšivka na tylu, výšivka rybími šupinami) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 44

Textilní techniky IV. 5. část

Současné technologie výroby vlněné látky - Strmilov, kanafas - Postřekov. DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 45

Textilní techniky IV. 6. část

Provaznictví - DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 46

Textilní techniky IV. 7. část

Mužský kroj - DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 47

IV. Textilní techniky, 8. část

Ženský kroj - DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 50

V.DROBNÉ UMĚNÍ - 1.ČÁST

1. část - 1 hod. 9 min. (VHS, DVD) (práce z perleti, figurky z kukuřičného šústí, vizovické pečivo, perník z forem, perník zdobený polevami) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 51

V.DROBNÉ UMĚNÍ - 2.ČÁST

2. část - 51 min. (VHS, DVD) (zdobení velikonočních vajíček batikováním, reliéfním voskováním, škrabáním, polepováním slámou a sítinou) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 52

V. Drobné umění, 3. část

Výroba masek - DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 60

VI.PRÁCE ZE SKLA - 1.ČÁST

1. část - 44 min. (VHS, DVD) (foukané sklo, hutně tvarované sklo, malba na sklo, rytí skla a vitráž) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 61

VI.PRÁCE ZE SKLA - 2.ČÁST

2. část - 33 min. (VHS, DVD) (figurky z trubiček, skleněné knoflíky, háčkování korálků, navlékání korálků) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 70

VII.KOVÁŘSTVÍ 1.část

52 min. (VHS, DVD) stavební kování, hospodářské nářadí, podkovářství, výzdoba kovářských výrobků (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 71

VII.KOVÁŘSTVÍ - 2. část

49 min. VHS, DVD (kovaný kříž, okutí koně) cena včetně publikace
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 72

VII. Kovářství - 3. část

drátenické postupy a technologie, výrobky z drátu, drátěný šperk, oprava keramického hrnce odrátováním (DVD)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 80

VIII.KŮŽE - 1.ČÁST

1 hod. 31 min. (VHS, DVD) 1.část – (pastýřský bič a kabela, valašský opasek široký a vybíjený, opasek vyšívaný pavím brkem) (cena včetně publikace)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 81

VIII.KŮŽE - 2.ČÁST

1 hod. 29 min.(VHS, DVD) 2.část – (mužská a ženská krojová obuv)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 90

OBNOVA ROUBENÉHO DOMU

II. ŘADA - DÍL I. 44 min. (VHS, DVD) Technologie lidového stavebnictví. Tradiční technologický postup obnovy roubeného domu ve Valašských Kloboukách
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 91

Hliněný dům

II. ŘADA - DÍL 2. (DVD) (nabíjení stěn, stavba z válků, z nepálených cihel)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 92

Řada II. - Díl III. Kamenný dům

Těžba a zpracování kamene, kamenné zdi, řezání břidlice, břidlicová krytina. DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 93

Řada II. - Díl IV. Střecha a střešní krytiny

Proces výroby tradičních střešních krytin - šindel, břidlice, pálená taška, pokrývání střešních konstrukcí. DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr 94

Řada II. - Díl V. Otopný systém

Otopný systém - DVD
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr100

Hudební nástroje IX. 1. část

Jiří Höhn
Z edice Lidová řemesla a lidová umělecká tvorba v České republice (DVD)
Cena: 400,00 Kč / ks
Vr101

Tradiční úprava hlavy II, 3. část

Ludmila Tarcalová
Úvazy šátků - z edice Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice (DVD)
Cena: 400,00 Kč / ks
Vr102

Tradiční úprava hlavy II. 1. část

Ludmila Tarcalová
Účesy, čepce a šatky na Moravě III. řada Tradiční postupy lidového odívání. Kniha prezentuje nejrůznější způsoby úprav ženských vlasů a pokrývek hlavy, vázání šatek a čepců na území Moravy. Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na DVD.
Cena: 400,00 Kč / ks
Vr103

Hudební nástroje IX. 2. část

Jiří Höhn
Basové smyčcové nástroje Publikace dokumentuje a popisuje rekonstrukci způsobu stavby hudebních nástrojů, Trumšajt, Skřípácký bas a vybrané technologie stavby kontrabasu. Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na DVD.
Cena: 400,00 Kč / ks
Vr95

V. Drobné umění, 4. část

výroba košťat, kostěných knoflíků, knihařské kostky, rovinového hřebene a perleťových knoflíků. (DVD)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr96

VII. Práce z kovu, 4. část

klempířství (DVD)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr97

VIII.Práce z kůže, 3. část

sedlářství (DVD)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr98

Práce z kovu V.

NÚLK
Práce z kovu - měditepectví (DVD)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vr99

V. Drobné umění - 5. část

NÚLK
V. Drobné umění - 5. část, Výroba textilních květin, vonic a vínků (DVD)
Cena: 350,00 Kč / ks
Vt 01

I. ZÁPADNÍ ČECHY -tance

37 záznamů, délka 1hod. 57min. (VHS, DVD) (horní a dolní Chodsko, Klatovsko, Plzeňsko, Stříbrsko, Nýřansko, Plansko, Kralovicko, Chebsko, Mariánskolázeňsko a Karlovarsko)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 02

II. JIŽNÍ ČECHY - tance

65 záznamů, délka 1 hod. 44 min. (DVD) (Prácheňsko, Milevsko, Táborsko, Blata, Doudlebsko a Českokrumlovsko)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 03

III. VÝCHODNÍ ČECHY - tance

71 záznamů, délka 1 hod. 3 min. (VHS, DVD) (Rakovnicko, Berounsko, okolí Prahy, Kouřimsko, Benešovsko, Sedlecko, Sedlčansko, Choceradsko, Vlašimsko, střední Polabí, Podještědí a Pojizeří)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 04

IV.STŘEDNÍ ČECHY - tance

65 záznamů, délka 1 hod. 3 min. (VHS, DVD) (Rakovnicko, Berounsko, okolí Prahy, Kouřimsko, Benešovsko, Sedlecko, Sedlčansko, Choceradsko, Vlašimsko, střední Polabí, Podještědí a Pojizeří)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 05

V.MORAVSKÉ HORÁCKO - tance

83 záznamů, délka 2 hod. 34 min. (VHS, DVD) (Moravskokrumlovsko, Náměšťsko, Bystřicko, Nedvědicko, Tišnovsko, Třebíčsko, Velkobítešsko, Velkomeziříčsko, Jimramovsko, Novoměstsko, Olešnicko, Žďársko, Dačicko, Jemnicko, Jihlavsko, Telečsko a Třešťsko)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 06

VI. BRNĚNSKO - 1.ČÁST

83 záznamů, délka 2 hod. 41 min. (VHS, DVD) (brněnská předměstí a širší Brněnsko)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 07

VI. HANÁ- 2.ČÁST

90 záznamů, délka 3 hod. 3 min. (DVD) Tovačovsko, Prostějovsko, Přerovsko, Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko, Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko a Šumpersko)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 08

VI. MALÁ HANÁ A ZÁHOŘÍ - 3.ČÁST

80 záznamů, délka 2 hod. 20 min. (VHS, DVD) malá Haná nížinná a horská - Drahanská vrchovina - oblast Lipenské a Hostýnské Záhoří.
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 09

VII. SLOVÁCKO - 1.ČÁST

52 záznamů, délka 2 hod. 23 min. (DVD) Moravské Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 10

VII. SLOVÁCKO - 2.ČÁST

680záznamů, délka 2 hod. 56 min. (DVD) Dolňácko - (Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, Veselsko, Strážnicko a Kyjovsko
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 11

VII. SLOVÁCKO - 3.ČÁST

31 záznamů, délka 1 hod. 33 min. (DVD) Hanácké Slovácko, Podluží a tance Moravských Chorvatů
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 12

VIII. VALAŠSKO

60 záznamů, délka 2 hod. 51 min. (VHS, DVD) (severní, střední a jižní Valašsko, valašský odzemek a obuškový
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 13

IX. LAŠSKO

86 záznamů, délka 2 hod. 51 min. (DVD) (valašskolašské pomezí, Lašsko horské a nížinné, Štrambersko a lašský skok)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 14

X. SLEZSKO

88 záznamů, délka 2 hod. 44 min. (VHS, DVD) (goralská oblast, moravsko - slezské pomezí, Třinecko, užší Těšínsko, Orlovsko, Bohumínsko, Klimkovsko. Opavsko a Hlučínsko
Cena: 300,00 Kč / ks
Vt 15

PODLUŽÁCKÁ SVATBA SE SULICÍ A STROMEM

rekonstrukce v Hlohovci u Břeclavi 15.6.1997. Dokumentární záznam tradiční svatby se sulicí a stromem z dolního Podluží. Doplňkem této videokazety je publikace, která obsahuje texty a notové záznamy písní, obřadní říkání a fotografie dokumentující průběh svatby. (VHS, DVD)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vv 01

I. VERBUŇK NA KYJOVSKU

60 záznamů, délka 57 min. (DVD) Obsahuje charakteristiku dvou stylů verbuňku ze severního a jižního Kyjovska současnosti a do určité míry i jejich dřívějšího vývoje
Cena: 300,00 Kč / ks
Vv 02

II. VERBUNK NA PODLUŽÍ

90 záznamů v délce 90 min.(VHS, DVD)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vv 03

III. VERBUŇK U HANÁCKÝCH SLOVÁKŮ

50 záznamů v délce 52 min. (VHS, DVD)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vv 04

IV. V.VERBUŇK NA STRÁŽNICKU, VESELSKU A UHERSKOOSTROŽSKU

33 záznamů v délce 62 min.(VHS, DVD) cena 300,- Kč + poštovné
Cena: 300,00 Kč / ks
Vv 05

V.VERBUŇK NA UHERSKOHRADIŠŤSKU A UHERSKOBRODSKU

45 záznamů v délce 68 min. (VHS, DVD) cena 300,- kč + poštovné
Cena: 300,00 Kč / ks
Vv 06

VI. VERBUŇK NA HORŇÁCKU

37 záznamů vdélce 46 min (VHS, DVD) cena 300,- Kč + poštovné
Cena: 300,00 Kč / ks
Vv 07

VII. Odzemek

Odzemek na Valašsku, Horňásku a Strážnicku (DVD)
Cena: 300,00 Kč / ks
Vytištěno ze serveru http://www.nulk.cz. Copyright © 2006-2007 Národní ústav lidové kultury.